Bostancı Patent

Marka Tescil ve Belgelendirme Hizmetleri

Marka İtiraz Süresi

Türk Patent Endüstrisi’ne gerçekleştirilen tüm marka müracaatları incelenerek diğer başvuru yapılmış onaylanmış yada tescil aşamasında olan markalara benzer veya aynı marka olup olmadığını araştırdıktan sonra marka bülteninde yayına almaktadır.

Marka bülteninde yayınlanmasına karar verilen marka başvurusuna 3 ay boyunca 3üncü şahıslar tarafından itirazı gerçekleştirilebilir.

Markaya itiraz gelmesi durumunda TPE tarafından değerlendirilmesi gerçekleştirilir.
İtirazı yapan 3’üncü şahısların itiraz etmesi genel olarak tescil edilmiş olan bir marka ile benzer yada aynı niteliği taşıması nedeni ile itiraz edilmektedir.

Başvurusu gerçekleşen markanın marka kanunlarını taşımaması ve marka niteliği olmaması nedeni ile marka ya itiraz edilebilmektedir.

İtirazın kabul edilmesi halinde başvurulan markanın başvurusu iptal edilerek Marka bültenin de yayınlanır.

İtiraz TPE tarafından kabul edilmemesi durumunda itiraz sahibine bilgi verilir.
Ancak marka ’ya itiraz gelmemesi durumunda tescil kararı verilerek tescil işlemi gerçekleştirilir.