Bostancı Patent

Marka Tescil ve Belgelendirme Hizmetleri

Marka Korunma Süresi

Markanızın korunma süresi , tescil tarihinden itibaren 10 yıllık süre ile koruma altına alınabilmektedir.

Markanızın korunma süresi 10’ar yıllık süreçlerle uzatabilmektedir.

Ancak 10 yıla tekabül eden ay gün ve yıldan 6 ay evvelinden yenilenme başvurusu gerçekleştirilmelidir , gerçekleşmediği taktirde daha sonrasında cezai durumda markanızın süresini uzatabilirsiniz.

Marka hakkının sona ermesinin gerçekleşeceği koşullar ;

10 yıllık sürenin bitimi durumunda yenilenmemesi

Marka sahibi olan kişinin marka hakkından vazgeçmesi

Marka mahkeme kararı ile hukümsüz kılınması durumunda marka hakkı sona ermektedir.