Bostancı Patent

Marka Tescil ve Belgelendirme Hizmetleri

Marka Tescil İşlemleri

Markanızın tescilinin sağlanması sadece TPE tarafından resmi olarak tescilleneceği gibi markanızın başkaları tarafından taklit veya birebir markanızı kullanmasının önüne geçerek size hukuksal olarak hak kazandırmaktadır.

Bir markanın tescili yapılmadan önce uzman vekillerimiz tarafından tescil edilip edilebileceğinin belirlenmesi , başvurusu yapılacak olanın markanın başarılı bir şekilde sonuçlanacağının belirlenmesi gerekmektedir.

Bir markanın kabulünün gerçekleşmesi tescili yapılması istenen marka niteliği , daha önce başvurusunun yapılıp yapılmadığı yada tescil edilmiş markalar ile tanınmış olan markalar ile benzerliğinin olup olmadığının değerlendirmesi yapılmaktadır.

Yapılan araştırma işlemi başvurusu yapılacak olan markanın yurtdışında da kullanabilir olduğu halde yabancı veri tabanı üzerinden de sorgulaması gerçekleştirecektir.

Bu incelemeler yapıldıktan sonra marka başvurusu TPE kayıtlarına kayıt edilerek sırası ile veri girişi mal ve hizmetlerin hangi sınıfta tescil olunacağının tespiti yapılır. Marka tescilinin uygun görülmesi halinde Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır.

3 Aylık bir süre ile başvuru yapılmış olan markanın 3üncü şahıslar tarafından itiraz edilmemesi durumunda marka tescil belgesinin düzenlenme aşamasına geçilir.

Başvuru yapılan markanın , başvuru sahibi tarafından verilen süre içerisinde ücretini ödemesi durumunda belgenin düzenlenmesi ile işlemler sona ermektedir.

Tescil edilen marka tescilli marka halinde olur ve markanın koruma süresi başvuru tarihi gerçekleştirildikten sonra 10 yıl süre ile koruma altına alınır.

Marka koruma süresi 10’ar yıllık dönemler halinde herhangi bir sınırlanma olmadan yenilenme işlemi gerçekleştirilebilir.