Marka & Patent Tescili

PATENT TESCİLİ


Bir buluş sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanmaktadır. Patent Tescili ise bu buluşun tescili yaparak koruma altına alıp tescil eden kişiye tanıdığı haktır. Patent veya Faydalı Model Tescili, buluş sahibinin kendi ülkesindeki Patent ofisi tarafından tescilini onaylatması ve tescilinin yapılması durumunda buluş izninin bir başkası tarafından üretilmesi, kullanılması yada satılması, belilrli bir süre yani (20 yıl) boyunca engellenmesi sağlanmaktadır.


MARKA TESCİLİ


Türk Patent veya Marka kurumu tarafından tescillenmemiş bir marka yasal olarak sizim markanız değildir. Örneğin siz markanızı tanıtmaya uğraşırken başka biri sizden önce davranıp, sizin istediğimiz markayı tescil edebilir ve sizin de o saat den sonra yapabileceğiniz bir şey kalmamaktadır. Markanın size ait olduğunu yasal yolla ispat etmekle uğraşırken zaman ve para kaybına uğrayacağınız gibi manevi sıkıntılarda yaşayacaksınız.


Marka Tescil İşlemleri


Markanızın tescilinin sağlanması sadece TPE tarafından resmi olarak tescilleneceği gibi markanızın başkaları tarafından taklit veya birebir markanızı kullanmasının önüne geçerek size hukuksal olarak hak kazandırmaktadır. Bir markanın tescili yapılmadan önce uzman vekillerimiz tarafından tescil edilip edilebileceğinin belirlenmesi , başvurusu yapılacak olanın markanın başarılı bir şekilde sonuçlanacağının belirlenmesi gerekmektedir. Bir markanın kabulünün gerçekleşmesi tescili yapılması istenen marka niteliği , daha önce başvurusunun yapılıp yapılmadığı yada tescil edilmiş markalar ile tanınmış olan markalar ile benzerliğinin olup olmadığının değerlendirmesi yapılmaktadır. Yapılan araştırma işlemi başvurusu yapılacak olan markanın yurtdışında da kullanabilir olduğu halde yabancı veri tabanı üzerinden de sorgulaması gerçekleştirecektir. Bu incelemeler yapıldıktan sonra marka başvurusu TPE kayıtlarına kayıt edilerek sırası ile veri girişi mal ve hizmetlerin hangi sınıfta tescil olunacağının tespiti yapılır. Marka tescilinin uygun görülmesi halinde Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır. 3 Aylık bir süre ile başvuru yapılmış olan markanın 3üncü şahıslar tarafından itiraz edilmemesi durumunda marka tescil belgesinin düzenlenme aşamasına geçilir. Başvuru yapılan markanın , başvuru sahibi tarafından verilen süre içerisinde ücretini ödemesi durumunda belgenin düzenlenmesi ile işlemler sona ermektedir. Tescil edilen marka tescilli marka halinde olur ve markanın koruma süresi başvuru tarihi gerçekleştirildikten sonra 10 yıl süre ile koruma altına alınır. Marka koruma süresi 10’ar yıllık dönemler halinde herhangi bir sınırlanma olmadan yenilenme işlemi gerçekleştirilebilir.


Marka Koruma Süresi


Markanızın korunma süresi , tescil tarihinden itibaren 10 yıllık süre ile koruma altına alınabilmektedir. Markanızın korunma süresi 10’ar yıllık süreçlerle uzatabilmektedir. Ancak 10 yıla tekabül eden ay gün ve yıldan 6 ay evvelinden yenilenme başvurusu gerçekleştirilmelidir , gerçekleşmediği taktirde daha sonrasında cezai durumda markanızın süresini uzatabilirsiniz. Marka hakkının sona ermesinin gerçekleşeceği koşullar ; 10 yıllık sürenin bitimi durumunda yenilenmemesi Marka sahibi olan kişinin marka hakkından vazgeçmesi Marka mahkeme kararı ile hukümsüz kılınması durumunda marka hakkı sona ermektedir.


Marka İtiraz Süresi


Türk Patent Endüstrisi’ne gerçekleştirilen tüm marka müracaatları incelenerek diğer başvuru yapılmış onaylanmış yada tescil aşamasında olan markalara benzer veya aynı marka olup olmadığını araştırdıktan sonra marka bülteninde yayına almaktadır. Marka bülteninde yayınlanmasına karar verilen marka başvurusuna 3 ay boyunca 3üncü şahıslar tarafından itirazı gerçekleştirilebilir. Markaya itiraz gelmesi durumunda TPE tarafından değerlendirilmesi gerçekleştirilir. İtirazı yapan 3’üncü şahısların itiraz etmesi genel olarak tescil edilmiş olan bir marka ile benzer yada aynı niteliği taşıması nedeni ile itiraz edilmektedir. Başvurusu gerçekleşen markanın marka kanunlarını taşımaması ve marka niteliği olmaması nedeni ile marka ya itiraz edilebilmektedir. İtirazın kabul edilmesi halinde başvurulan markanın başvurusu iptal edilerek Marka bültenin de yayınlanır. İtiraz TPE tarafından kabul edilmemesi durumunda itiraz sahibine bilgi verilir. Ancak marka ’ya itiraz gelmemesi durumunda tescil kararı verilerek tescil işlemi gerçekleştirilir.